in card visit

Showing all 4 results

 • IN DANH THIẾP, NAME CARD – 05 HỘP

  • IHT-0001

  Số lượng: 05 hộp (100 chiếc/hộp)
  Giấy: C 300gsm
  Màu in: 4 màu
  Gia công: Cán bóng (mờ), xén thành phẩm, đóng hộp mica cứng.
  Thời gian: Lấy hàng sau 5h -8h

  Trên 10+ năm kinh nghiệm và hoạt động uy tín, In Hoàng Tiến cung cấp sản phẩm In Card Visit , Danh thiếp lấy ngay, với tiêu chí “ Chất lượng – Thời gian – Giá thành”.

  In Hoàng Tiến – In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm.

  NHẬN BÁO GIÁ
 • IN DANH THIẾP, NAME CARD – 10 HỘP

  • IHT-0002

  Số lượng: 10 hộp (100 chiếc/hộp)
  Giấy: C 300gsm
  Màu in: 4 màu
  Gia công: Cán bóng (mờ), xén thành phẩm, đóng hộp mica cứng.
  Thời gian: Lấy hàng sau 5h -8h

  Trên 10+ năm kinh nghiệm và hoạt động uy tín, In Hoàng Tiến cung cấp sản phẩm In Card Visit , Danh thiếp lấy ngay, với tiêu chí “ Chất lượng – Thời gian – Giá thành”.

  In Hoàng Tiến – In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm

  NHẬN BÁO GIÁ
 • IN DANH THIẾP, NAME CARD – 20 HỘP

  • IHT-0003

  Số lượng: 20 hộp (100 chiếc/hộp)
  Giấy: C 300gsm
  Màu in: 4 màu
  Gia công: Cán bóng (mờ), xén thành phẩm, đóng hộp mica cứng.
  Thời gian: Lấy hàng sau 5h -8h

  Trên 10+ năm kinh nghiệm và hoạt động uy tín, In Hoàng Tiến cung cấp sản phẩm In Card Visit , Danh thiếp lấy ngay, với tiêu chí “ Chất lượng – Thời gian – Giá thành”.

  In Hoàng Tiến – In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm

  NHẬN BÁO GIÁ
 • IN DANH THIẾP, NAME CARD – 50 HỘP

  • IHT-0004

  Số lượng: 50 hộp (100 chiếc/hộp)
  Giấy: C 300gsm
  Màu in: 4 màu
  Gia công: Cán bóng (mờ), xén thành phẩm, đóng hộp mica cứng.
  Thời gian: Lấy hàng sau 5h -8h

  Trên 10+ năm kinh nghiệm và hoạt động uy tín, In Hoàng Tiến cung cấp sản phẩm In Card Visit , Danh thiếp lấy ngay, với tiêu chí “ Chất lượng – Thời gian – Giá thành”.

  In Hoàng Tiến – In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm

  NHẬN BÁO GIÁ

Showing all 4 results